Visie en Missie

line-transp-01

Visie

Het Ware Zelf is onveranderlijk en is buiten tijd en ruimte.

Er is een universele bewustzijn die de gehele schepping voortbrengt, omhult, doordringt en manifesteert.

De mens is een bezield wezen. De mens is deelgenoot van de natuur, een zorg drager voor de aarde en al het leven en een medeschepper van de Creatie. De mens is een potentieel en draagt alle aspecten van de natuurlijke wet in zich.

In ieder mens woont Licht, Vreugde en Vrede. Als mens kom je op aarde om liefde te geven; niet om haar te ontvangen of te krijgen.

Het leven is een geschenk. Ieder mens heeft het geboorterecht in vrijheid te leven; te groeien in bewustzijn en liefde en gelukkig te zijn. Ieder mens is intelligent geboren en heeft kwaliteiten en talenten die het bestaan mooier en grootser maken.

Missie:

Het leven mij  aan te laten raken in het diepste van mijn wezen, zodat ik groei in liefde en bewustzijn en het onderscheid ga waarnemen tussen de oneindige natuur en mijn diepste wezen.

Dit delen met anderen zodat zij zich kunnen openen in hun hart voor de magie en het wonder dat zijzelf en het leven zijn.

Collectief het intellect wakker maken uit de droom van het kleine ik, zodat zij zich de natuur, de kosmos en de ziel herinnert en de haar gegeven levensenergie gaat richten op het voeden van de ziel.

Ik ga voor een open,eerlijk, kwetsbaar en sterk hart.

Deelgenoot te zijn van de transitie die wereldwijd gaande is. Daar mijn  bijdrage aan te leveren, terwijl ik in wijsheid, liefde en overvloed vanuit mij hart leef in verbinding met de bron en hier mijn medemens -die dat wil- deelgenoot van maak.

Ik zou het een geschenk vinden wanneer het mij gegeven wordt de wijsheid, de liefde en de kracht die mij gegeven is en die in mij is,  aan te wenden ten dienste van de samenleving. Ik zou het fantastisch vinden wanneer ik mensen – die op de krachtplekken van onze samenleving werken en leven – in verbinding mag brengen met hun diepste wezen, het “Ware Zelf”. Wanneer deze mensen waarnemen, leven en werken vanuit het hart zal de wereld, de samenleving, de natuur en de aarde helen en gezond worden en zullen zij de ruimte geven aan een nieuwe mens en een nieuwe aarde.

Leven is een kunst en een kunde. Het is een open ongeboren puur liefdevol gewaar-Zijn, onveranderlijk aanwezig temidden van de stroom van liefde die ieder moment spontaan en vol enthousiasme opwelt als evolutionair bewustzijn in mijn hart. Médard