Skip to main content

Visie en Missie

line-transp-01

Visie

Het ‘Ware Zelf’ is je diepste wezen. Zij onveranderlijk en is buiten tijd en ruimte. Haar aroma is liefde.

Er is een universele bewustzijn die de gehele schepping voortbrengt, omhult, doordringt en manifesteert.

De mens is een bezield wezen en is deelgenoot van de natuur. Zij draagt het volledig potentieel in zich en is bedoeld als zorgdrager voor al het leven op aarde en als een medeschepper van de Creatie.

Je bent Liefde! In ieder mens woont Licht, Vreugde en Vrede. Als mens kom je op aarde om liefde te brengen; niet om haar te ontvangen of te krijgen.

Het leven is een groot geschenk. Ieder mens heeft het geboorterecht in vrijheid te leven; te groeien in bewustzijn en liefde en gelukkig te zijn. Ieder mens is intelligent geboren en heeft kwaliteiten en talenten die het bestaan mooier en grootser maken.

Missie:

Ik ga voor een open,eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Ik kies voor Liefde en zoek in elke gebeurtenis de mogelijkheid liefde te brengen.

k ben deelgenoot van en wil een bijdrage leveren aan de transitie die wereldwijd gaande is.

Ik zou het een geschenk vinden wanneer het mij gegeven wordt de wijsheid, de liefde en de kracht die mij gegeven is en die in mij is, aan te wenden ten dienste van de samenleving. Wanneer ik mensen in verbinding mag brengen met hun diepste wezen en hen mag bewegen het hart richting te laten geven aan leven en werk en het hoofd hieraan sturing te laten geven.

Leven is een kunst en een kunde. Het is een open ongeboren puur liefdevol gewaar-Zijn, onveranderlijk aanwezig temidden van de stroom van liefde die ieder moment spontaan en vol enthousiasme opwelt als evolutionair bewustzijn in mijn hart. Médard