Skip to main content

Vier Element Winden

line-transp-01

Vier Evolutionaire Krachten

De vier evolutionaire krachten zijn de vier kosmische winden die vanuit het hart van de Melkweg maat en beweging brengen. De elementen aarde, water, vuur en lucht zijn een uitdrukking van deze krachten. of element winden. Alle elementen komen voort uit het element ether en zij vormen allen tezamen een Kosmos. Met het verschijnen van de elementen gaat de schepping van het oneindige naar het eindige en verschijnt vorm en materie. Het zijn de evolutionaire krachten, de krachten van de natuur, die elk moment diepgaand en verregaand het denken, het voelen, de psyche, het handelen en het volledig potentieel van alle mensen en van alle samenlevingen op aarde beïnvloeden en bepalen.

Door de identificaties met deze krachten in jezelf te leren kennen en hen te doorvoelen laten deze krachten jou los en kom je tot meesterschap. Je komt tot het onderscheid tussen de oneindige natuur die liefde is en de resonantie van wie jij ten diepste bent. Door deze krachten vrij te zetten en hen samen met anderen te richten op het volledige potentieel wordt een nieuwe mens en een nieuwe aarde geboren.

De vier evolutionaire krachten zijn: de verbindende kracht gesymboliseerd door het archetype van de slang, de vernieuwende kracht gesymboliseerd door het archetype van de jaguar, de zelf-overstijgende kracht gesymboliseerd door het archetype van de kolibrie en de omvattende kracht gesymboliseerd door het archetype van de condor.

Wanneer je de verbindende kracht, de liefde als kracht, belichaamt dan heel je het verleden. Wanneer je de vernieuwende kracht belichaamt dan heel je de voorouders en vorige levens, je laat de toekomst en gaat voorbij angst, geweld, de dood. Door de zelf-overstijgende kracht te belichamen ontwikkel je en versterk je het individuele hart en openen zich de eigen mogelijkheden. Door de alles omvattende kracht te belichamen verfijn je de waarneming waardoor je ziet en ervaart dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is. De levensloop raakt afgestemd op de eigen mogelijkheden en samen met anderen laat je iets gebeuren dat veel groter is dan jezelf.

Wanneer je meesterschap bereikt over deze evolutionaire krachten dan is het hart open, eerlijk, kwetsbaar en sterk. Je bent in gevoelsverbinding met de bron en richt je de evolutionaire krachten vanuit liefde in dienstbaarheid aan al het leven op aarde. Het hart geeft richting, het hoofd geeft sturing en je komt tot het juiste handelen. Het volledig potentieel opent zich en manifesteert zich in een nieuwe mens en een nieuwe aarde.

Vier Aangezichten van Bestaan