Vier Winden

line-transp-01

Vier evolutionaire Krachten

De vier evolutionaire krachten zijn de kosmische winden die vanuit het hart van de Melkweg maat en beweging brengen. De elementen aarde, water, vuur en lucht zijn een uitdrukking van deze krachten en brengen het oneindige naar het eindige. Zij brengen de materie. Zij vormen één Kosmos en maken dat alles in de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Alles in de schepping bestaat uit deze elementen. Het zijn deze evolutionaire krachten die elk moment diepgaand en verregaand het denken, het voelen, de psyche, het handelen en het volledig potentieel van alle mensen en van alle samenlevingen op aarde beïnvloeden en bepalen.

Door deze krachten in je zelf en buiten in de natuur te leren kennen en te belichamen, ontdek je dat je niet degene bent, die je dacht dat je was. Er opent zich tijdens dit proces een onnoembare ruimte die jij ten diepste bent, het “Ware Zelf”.

De vier evolutionaire krachten zijn: de verbindende kracht gesymboliseerd door het archetype van de slang, de vernieuwende kracht gesymboliseerd door het archetype van de jaguar, de zelf-overstijgende kracht gesymboliseerd door het archetype van de kolibrie en de omvattende kracht gesymboliseerd door het archetype van de condor.

Wanneer je de verbindende kracht, de liefde als kracht, belichaamt dan heel je je verleden. Wanneer je de vernieuwende kracht belichaamt dan ga je voorbij angst, geweld en het idee een persoonlijk ik te zijn. In dit proces laat je de toekomst los en zuiver je je energetische veld. Door de zelf-overstijgende kracht te belichamen leer je het onderscheid kennen tussen wie je werkelijk bent -het “Ware Zelf”- en de oneindige natuur. Door de alles omvattende kracht te belichamen kom je in gevoelsverbinding met de bron en verfijn je de waarneming waardoor je ziet en ervaart dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is.

Je hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk. Je bent in gevoelsverbinding met de bron  en richt je de evolutionaire krachten voor heling vanuit hart, hoofd en buik. Wanneer jij deze krachten richt vanuit jouw geheelde staat op een nieuwe mens en een nieuwe aarde, dan wordt collectief een sprong in evolutie mogelijk. Het volledig potentieel opent zich en manifesteert zich.

 

Vier Aangezichten van Bestaan