Skip to main content

Vier Winden

line-transp-01

[image_with_animation image_url=”25″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]
[image_with_animation image_url=”24″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

Vier Evolutionaire Krachten

De vier evolutionaire krachten zijn de kosmische winden die vanuit het hart van de Melkweg maat en beweging brengen. De elementen aarde, water, vuur en lucht zijn een uitdrukking van deze krachten. Alle elementen komen voort uit het element ether en zij vormen samen een Kosmos. Met het verschijnen van de elementen gaat de schepping van het oneindige naar het eindige en verschijnt vorm en materie. Het zijn de evolutionaire krachten, de krachten van de natuur, die elk moment diepgaand en verregaand het denken, het voelen, de psyche, het handelen en het volledig potentieel van alle mensen en van alle samenlevingen op aarde beïnvloeden en bepalen.

Door deze krachten te leren kennen en meesterschap over hen te ontwikkelen, kom je tot het onderscheid tussen de oneindige natuur die liefde is en wie jij ten diepste bent.

De vier evolutionaire krachten zijn: de verbindende kracht gesymboliseerd door het archetype van de slang, de vernieuwende kracht gesymboliseerd door het archetype van de jaguar, de zelf-overstijgende kracht gesymboliseerd door het archetype van de kolibrie en de omvattende kracht gesymboliseerd door het archetype van de condor.

Wanneer je de verbindende kracht, de liefde als kracht, belichaamt dan heel je het verleden. Wanneer je de vernieuwende kracht belichaamt dan ga je voorbij angst, geweld, de dood en laat je de toekomst los. Door de zelf-overstijgende kracht te belichamen ontwikkel je en versterk je het individuele hart en openen zich de eigen mogelijkheden. Door de alles omvattende kracht te belichamen verfijn je de waarneming waardoor je ziet en ervaart dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is. De levensloop raakt afgestemd op de eigen mogelijkheden en samen met anderen laat je iets gebeuren dat veel groter is dan jezelf.

Wanneer je meesterschap bereikt over deze evolutionaire krachten dan is het hart open, eerlijk, kwetsbaar en sterk. Je bent in gevoelsverbinding met de bron en richt je de evolutionaire krachten vanuit liefde waarin je dienstbaar bent aan al het leven op aarde. Het hoofd geeft hieraan sturing en je komt tot het juiste handelen. Het volledig potentieel opent zich en manifesteert zich in een nieuwe mens en een nieuwe aarde.

 

Vier Aangezichten van Bestaan