Skip to main content

Committeer je aan zelfontwikkeling

is het niet voor het geheel dan wel voor jezelf 

line-transp-01

De schat, dat ben jezelf

Daar waar je struikelt ligt de schat. Groei in gevoeligheid, adem door jouw onaangename gevoel en integreer deze gevoelslading en kom zo in gevoelsverbinding met de bron. Deze bron of het kwantumveld van levende energie en oneindige mogelijkheden is je diepere wezen van waaruit vervulling wordt gegeven en van waaruit je samen met anderen als een prettige bijkomstigheid het volledig potentieel manifesteert.

Het Pad van de vier Winden

Zelfontwikkeling begint met de blik naar binnen te richten en te kiezen voor liefde. Op het pad van de vier winden boor je in samenwerking met de natuur de eigen mogelijkheden aan en kom je thuis in wie je werkelijk bent. De evolutionaire dynamiek laat jou in dit proces los, je bent dan vrij en  ervaart hoe alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

De Hand van Evolutie

Moderne wetenschappen vertellen hoe het werkt. Oude natuurtradities leren je hoe je het doet. Open en met humor treedt je op het pad van de vier element winden het onbekende en het onkenbare tegemoet en ontwikkel je een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Het leven raakt je dan ten volle aan en stroomt door je heen. Je bent een zorg drager voor de aarde en de natuur en medeschepper. Samen met anderen richt je de evolutionaire dynamiek in een steeds grotere gemeenschappelijkheid op het volledig potentieel.

Een Nieuwe Mens en een Nieuwe Aarde

Door te groeien in gevoeligheid en je resonantie te verfijnen kom je tot het onderscheid tussen de krachten van de natuur en wie jij werkelijk ten diepste bent. Het volledig Potentieel, dat gekend en gemanifesteerd wilt worden, welt op eigen kracht in je hart op als een impuls van evolutionaire bewustzijn. Jij ervaart haar als je diepste wens en bestemming. Een nieuwe persoonlijkheid wordt geboren en samen met andere creëer je een nieuwe wereld, een nieuwe aarde en een nieuwe tijd.

Neem Actie

Het leven wordt je elk moment gegeven. Als mens ben je vrij om de aandacht te richten op dat wat je wilt dat groeit. Benut de kans die je gegeven wordt, doordat je leeft als mens in deze unieke en bijzondere tijd. Richt de aandacht naar binnen, groei in gevoeligheid en in resonantie. Door bewust te worden, geef je antwoord  en laat je iets gebeuren dat het bestaan grootser en mooier maakt.  Breng dan samen met anderen het geheel op een hoger en meer verfijnd plan van ontwikkeling brengt.

Kom in resonantie met de natuur

Het pad van de vier element winden

Start 1 oktober 2023

Dit westers sjamanistisch pad van groei en transformatie is voor iedereen toegankelijk. Op een speelse manier groei je op dit pad in bewustzijn en liefde en open je de eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten. Je komt in innerlijke vrede, bent in resonantie met je diepere wezen en geeft richting aan de evolutionaire dynamiek. De training bestaat uit vier modules van twee dagen, beginnend op zondag 10.00 uur tot maandagnamiddag ongeveer 1800 uur. Avondprogramma tot 10.30 uur en Ochtendprogramma start om 0800 uur. Maaltijden en overnachting op locatie.

Module 1 & 2 oktober 2023. In gevoelsverbinding zijn met de Bron, in resonantie komen met wie je werkelijk bent en een wereld manifesteren die je werkelijk wil.

Module 26 & 27 november 2023. Door het verleden te helen word je een poort van liefde. Je leeft in overvloed en ontwikkelt de kwaliteit geluk te genereren voor jezelf en anderen onafhankelijk van de uiterlijke omstandigheden.

Module 21 & 22 januari 2024. Je heelt je voorouders en stapt uit de grip die de evolutionaire krachten onbewust op jou en de hele mensheid uitoefenen.

Module  18 & 19 februari 2024. Door vorige levens te helen en het sterven te verkennen ga je  voorbij aan het idee een persoonlijk-ik te zijn. Angst, boosheid en de dood hebben niet langer grip op je en je bent vrij. Er is innerlijke vrede.

Kosten: 1350€ all in. Lokatie en inschrijven tjongeroog.nl onder sjamanisme cyclus.

Moderne wetenschap gaat van buiten naar binnen. Oude ervaringswijsheid gaat van binnen naar buiten. De wijsheid, rituelen en inwijdingen brengen je vanuit je hoofd in het hart, in gevoelsverbinding met de bron en in de levende ervaring van het veld van eenheid en oneindige mogelijkheden.

Wanneer je vragen hebt of wanneer je vrijblijvend een kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten wil, dan kan dat per zoom of app. Je kunt dit aanvragen door een email te sturen naar avanivanleeuwe@gmail.com. Wanneer je je vraag en telefoonnummer vermeldt, dan neem ik contact met je op om een afspraak in te plannen.

Inschrijven

Wanneer je in deze training het denken en het idee een persoonlijk ik te zijn loslaat, dan komt dat wat overblijft, je dieper wezen, als vanzelf als Aanwezigheid vanuit de achtergrond tevoorschijn. Deze Aanwezigheid is een gevoelsgewaarzijn en is in eenheid verbonden met alles. Door het verleden in één keer te helen en de toekomst die in je leeft los te laten, verliezen de krachten van de natuur hun grip die zij onbewust op jou en alle mensen uit oefenen en zet je hen vrij. Wanneer je je voorbij angst, geweld en de dood gaat dan bereik je meesterschap over de evolutionaire krachten en berijdt je zogezegd de draak. Je bent vrij en manifesteert wat de bedoeling is vanuit het groter geheel. Je doet niets liever dan dat!

 

Inschrijven