“Een nieuwe Mens”

een westers sjamanistische reis door het hart naar de oorsprong en het “Ware Zelf”

line-transp-01

Een nieuw Hart, een nieuwe Wereld.

Om de wereldwijde transitie die het bestaan nodig heeft mogelijk te maken, is het nodig dat mensen individueel hun waarneming veranderen en groeien in Liefde en Bewustzijn. Pas dan kan de transitie wereldwijd collectief plaatsvinden.

Om individueel de Liefde als kracht te belichamen is het allereerst noodzakelijk de eigen mogelijkheden aan te boren en  vervolgens de levensloop daarop af te stemmen.

Wanneer je dit doet dan kom je tot het onderscheid tussen de evolutionaire krachten en wie je werkelijk bent. Dan besef je pas hoe diepgaand en verregaand de evolutionaire krachten het denken, het gevoelsleven, het handelen en het volledige potentieel van jou als mens, maar ook dat van alle andere mensen en van alle samenlevingen op aarde beïnvloeden en bepalen.

Het wordt tijd dat de mens zichZelf leert kennen en gaat leven in plaats van overleven. Dat de mens bewust gaat leven vanuit het hart in plaats vanuit ratio en macht. Dat de mens bewust gaat leven vanuit liefde, waarachtigheid en wederkerigheid in plaats van vanuit onwetendheid, angst, controle en macht.

Het is tijd dat de mens de waarneming verandert en de primaire wereld, de wereld van de levende energie, gaat waarnemen in plaats van verdwaald te blijven rondhangen in de secundaire en eindige wereld van de materie, het lichaam, de fysieke ogen en het denken, die onwetendheid en angst oproept. Het is hoogste tijd dat het intellect van de mens zich niet langer laat misleiden door het ego en zich niet langer laat verleiden tot macht, maar zich de natuur, de kosmos en de ziel herinnert en in gevoelsverbinding komt met de bron.

De trainingen die hier worden aangeboden geven hier de instrumenten toe en nodigen je uit te gaan staan voor wie je werkelijk bent, vanuit een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart in gevoelsverbinding met de bron. Médard van Leeuwe begeleidt je graag vanuit hart en ziel op jouw unieke bestemmingspad.

“Liefde”

Liefde is de essentie van het bestaan en doordringt de gehele schepping. Het lichaam, de geest en zelfs de ziel is een verblijfplaats en uitdrukking van liefde, maar zij zijn niet de liefde zelf. Liefde is het meest kostbare in deze wereld en bestaat overal om je heen. In haar wezenlijke aard kan zij niet worden vastgehouden en kun je haar niet bezitten. Liefde past niet in de doos van het denken en gaat voorbij aan de mensen van wie je houdt. (Rumi)

Liefde ken geen angst en voordat je het weet doet zij het hart ontwaken. Soms begint ze groot, soms heel klein. Je bent er uit geboren en het is het laatste dat je zult zijn. Daily Poetry

“Kies Liefde’

Wanneer je hier stil bij staat, dan besef je en voel je hoe je geliefd wordt door het bestaan. Wanneer je dit ervaart dan hoef je je niet langer afgewezen te voelen door anderen, wanneer een partner of vriend niet in staat blijkt te zijn je de liefde te geven op de manier die je wenst. Je gevoelens zijn dan niet langer afhankelijk van iemand of iets buiten jeZelf. De liefde is van jezelf, het geluk en de vreugde is van jeZelf. Je bent verantwoordelijk voor hoe je je voelt en er bestaat niet langer de behoefte daarin te worden voorzien door de ander. Ga een relatie aan met de Liefde. Verbindt je intentie en levensenergie met Liefde. Open je hart voor het bestaan, zoek in elke gebeurtenis de mogelijkheid om liefde te brengen en je zult nooit teleurgesteld zijn in mensen. (Rumi)

Liefde en bewustzijn is je ware aard. Je bent hier om liefde te geven, niet om te ontvangen. Wanneer je je hart opent dan kom je in liefde, dan opent je bestemming en ontvouwt het volledig potentieel. Dit brengt vervulling, is besmettelijk, werkt aanstekelijk op anderen en nodigt hen uit hetzelfde te doen. Het bestaan wordt hierdoor grootser en mooier. Kies voor een open, eerijk, kwetsbaar en sterk Hart. Kies Liefde!

Training: “Een nieuwe Mens”

 

Individuele evolutionaire dynamiek en  Zelfontwikkeling

                                     Data:  29-30 mei. 3-4 juli. 4-5 sept. 30-31 okt. 2022

praktisch

De training bestaat uit vier modulen van twee dagen en vindt plaats in het trainingscentrum Tjongeroog te Friesland. De bijeenkomsten beginnen op in de ochtend om 1000 uur en eindigen op de laatste dag in de namiddag rond 1800 uur. Er wordt ter plaatse gegeten en overnacht.

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn 1250€ inclusief overnachting op locatie. Voor de maaltijden wordt gezamenlijk gezorgd. Opgave en Adres: Tjongervallei 10, 8413 CS Oudehorne. tel 0516 45 10 10. mailadres: info@tjongeroog.nl. website: www.tjongeroog.nl.

Vier bijeenkomsten of thema’s om je eigen mogelijkheden aan te boren:

Het “Ware Zelf”. In dit eerste weekend richt je de blik naar binnen en wordt je je bewust dat je de “Geliefde” bent. Je leert het fysieke lichaam en de subtielere lichamen kennen en gaat voorbij aan het idee een persoon te zijn. Je herinnert en ervaart je diepste wezen, het “Ware Zelf”.

Een nieuwe huid. Het verleden spoelt elk moment over in het heden. Je bent pas echt vrij wanneer je het verleden hebt geheeld. Tijdens dit weekend heel je je verleden in één keer. Het verleden verdwijnt niet, maar zij krijgt energetisch een andere plek binnen de psyche, waardoor oude verwondingen je niet langer informeren vanuit boosheid, pijn en verdriet, maar bronnen worden van mededogen en kracht. Daar waar je struikelt ligt de schat. Joseph Cambell.

Krijger van liefde. De toekomst ligt reeds in het heden besloten. Door het collectieve verleden, dat in je innerlijk leeft, te helen zet je je vrij van de toekomst. Dit weekend heel je al de voorouders en vorige levens of psycho-spirituele verhalen die je bij leven informeren over de dood en hoe te sterven. Je bent niet langer het verhaal, maar de verhalen verteller.

De oneindigheid. Door de dood te verkennen, zet je het heden vrij en betreedt je de oneindigheid. Je komt dan tot het onderscheid tussen wie je werkelijk bent en de oneindige natuur. Door te sterven ga je voorbij het idee een lichaam of persoon te zijn en kom je in je Ware Aard.

Inschrijven

Zelfontwikkeling en Collectieve evolutionaire dynamiek

Data: najaar 2022

Praktisch:

Deze vervolgtraining bestaat ook uit vier modulen van elk twee dagen met overnachting. De structuur en opbouw van de training blijft hetzelfde, alsook de lokatie: Tjongeroog.

 

Door de levensloop op eigen mogelijkheden af te stemmen opent het volledige potentieel en wordt een nieuwe aarde en een nieuwe mens geboren.

Vier thema’s of bijeenkomsten om de levensloop af te stemmen op eigen mogelijkheden:

Ontwaken uit de droom. Door de lessen van onzichtbaarheid, het geheim en de oneindigheid te belichamen stop je met vechten en zie je dat het ego een proces is en niet werkelijk bestaat. Je komt in gevoelsverbinding met de bron.

Innerlijk kompas: Het hart vertelt datje goed bent zoals je bent. Door kwetsbaar te zijn en onschuld te betrachten ben je jeZelf, een uniek kind van de schepping. Je komt in het niet doen zonder het doen tekort te doen, de bestemming opent zich als een bron van authenticiteit, inspiratie, creatie en manifestatie.

De weg dat ben jeZelf: Door je ogen schoon te maken openen zich nieuwe vergezichten en kom je tot de levende waarneming en ervaring dat  alles onlosmakelijk met elkaar verbonden en één is.

Het Universum steunt je: Je bent een verhalen verteller en leeft het mooiste leven dat op je huid, in je hart, in de energie van de dag en in de sterren bij ieder ademteug wordt geschreven en je wordt gegeven. Door de waarneming en het denken te verbinden met het evolutionair bewustzijn dat opwelt in je hart, opent het volledige potentieel en het Authentieke Zelf.

Inschrijven