Tarieven

line-transp-01

Consult en Coaching

Consulten kunnen worden gedeclareerd onder behandeling arts natuurlijke geneeswijzen, niet praktiserend als allopathisch arts. Consult en Coaching: kosten 75 € per uur inclusief BTW. Wanneer de vergoeding gezien je financiële situatie te hoog voor je is dan is in overleg aanpassing van tariefstelling mogelijk. Ook is vergoeding op basis van wederkerige energie uitwisseling een mogelijkheid.

Stervensbegeleiding op aanvraag. Locatie en kosten in overleg.

Inwijdingen en Ceremonies op aanvraag. Locatie en kosten in overleg.

Training

  “Een nieuwe Mens”

De training bestaat uit twee trainingsblokken van elk vier modules. Zij  heeft als oogmerk Zelfontwikkeling. In het eerste traject, waarvoor je je inschrijft, wordt gericht op het aanboren van de eigen mogelijkheden. In het tweede traject wordt gericht op het afstemmen van de levensloop op de eigen mogelijkheden.  Beiden trajecten beogen een bekrachtiging en groei van je gevoelsverbinding met de bron.

Wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid stelt de organisatie en de begeleiding zich niet aansprakelijk voor enig psychisch of ander lijden of schade, dat voortkomt uit participatie in de trainingen. Wanneer je in het verleden een psychische ziekte hebt gehad en/of medicijnen gebruikt of hebt gebruikt is overleg met de leiding hieromtrent voor aanvang van de trainingen gewenst.

Wanneer je je inschrijft voor de training dan doe je dat voor de eerste vier modulen of weekenden. Daarna kun je beslissen of je het tweede traject mee wil doen. De Kosten voor het eerste traject zijn 1250€.

De training richt zich in eerste instantie (eerste vier modules) op het aanboren van eigen mogelijkheden. Je zet jeZelf vrij van verleden, heden en toekomst en gaat voorbij aan het idee een persoonlijk-ik te zijn. Je maakt verbinding met het “Ware Zelf”.

Daarna (de tweede serie van vier modules) richt de training zich op het afstemmen van de levensloop op de eigen mogelijkheden. Zij geven ondersteuning in manifestatie van het volledige potentieel, zodat je de transitie die wereldwijd gevraagd wordt individueel belichaamt, haar uitdraagt en haar manifesteert in de samenleving. Dit zal het bestaan grootser en mooier doen zijn.

Business with Isness

Coaching CEO’s vinden plaats op praktijk adres. Indien gewenst kunnen begeleidingssessies ook elders plaats vinden. Kosten 120€ per uur incl. BTW.

Inspiratie in bedrijf: Wekelijkse 1 ¼ uur bewegen en meditatie op de werkvloer. Tarief 180€ per bijeenkomst. Strippenkaart van 6 bijeenkomsten ad 1000€ om te kijken of dit experiment voor u en het bedrijf passend is.

Coaching werknemer: op locatie of praktijkadres. Tarief 100€ per uur incl. BTW.

Bedrijfstraining

 “In Gevoelsverbinding met de Bron”

De Training: De training bestaat uit 4 modules van twee dagen. Data en locatie in overleg te bepalen. Kosten training: 1500€ per persoon zonder logies en maaltijden. Minimum van 8 en maximum van 12 deelnemers per training. In het kader preventie ziekte verzuim zijn deze kosten mogelijk aftrekbaar van belasting heffingen.