Skip to main content

Yoga betekent eenheid. Yoga is er op gericht de mind tot staan te brengen. De mind omvat het fysieke lichaam, gevoelens, emoties en gedachten. Deze lichamen zijn zuiver, maar op het moment van identificatie met een van deze lichamen treedt onzuiverheid op. De lichamen zijn op zichzelf zuiver en hebben hun schoonheid, maar op het moment dat je gewaarwording zich met hen identificeert treedt onzuiverheid in. Het zuiver gewaarzijn identificeert zich snel met het lichaam, de informatiestroom die door onze zintuigen naar binnenkomt en met de stroom van gedachten. Wanneer je deze identificatie weet op te heffen dan ben je in puur zuiver gewaarzijn. Dan is de toeschouwer in zichzelf aanwezig en in bewustzijn en in liefde betrokken bij het lichaam, de gevoelens, gedachten en daar waar je de aandacht op richt in de buitenwereld. Het licht van het natuurlijk zuiver gewaarzijn straalt als het ware door alle lichamen heen en belevendigt hen.

Prana is van nature stil en onbeweegelijk, wanneer prana beweegt wordt het ervaren als aandacht (aan-wezig zijn), dan is er waarneming (het centrum van waarnemen is het hart/ruimte van het hart), dan is er sensation (gevoel in het lichaam/ lucht element), dan zijn er gedachten (vuur in lucht), dan zijn er emoties (vuur in water) en dan is er het handelen (vuur in aarde).

De mens heeft een vrije wil, awareness en de mogelijkheid tot keuze. Het is aan jou of je de witte of zwarte wolf van binnen voedt. Er gaan duizend wegen door het kreupelhout en zij leiden allen nergens toe. Het gaat erom een weg met hart te gaan. Een weg met hart maakt je sterk en voedt je, maakt je blij. Ga deze weg zolang zij een hart heeft. De ander verzwakt je en maakt je ongelukkig en geeft teleurstelling. Zij is een verspilling van levensenergie en geeft geen vervulling en leidt tot berouw.

Yoga brengt je in je middelpunt. Het is een zeer wetenschappelijk model betreffende de innerlijke wereld. De uiterlijke wereld is onderhevig aan de wetten van oorzaak en gevolg. Zij wordt begrepen door het natuurwetenschappelijk denken. Experimenteren is iets wat je van buiten kunt doen, ervaren is iets wat je van binnen kunt doen. Ervaring is een innerlijk experiment. Het innerlijk is onderhevig aan de wetten van het zijn en de transformatie daarvan; de wetten van hoe je kunt sterven om opnieuw geboren te worden in hetzelfde lichaam. Je bent geboren in de ander en zult moeten sterven zoals je bent anders kan het nieuwe niet in je geboren worden.

Yoga is een leermethode die je moet doen. Je moet oefenen. Yoga is ervaringsgericht en wil een gekristalliseerd centrum in je scheppen. Nu ben je als een menigte. Door ervaringen toe te eigenen kristalliseert de ziel, creëer je een middelpunt.

Het achtvoudige pad

De brug tussen jou en de buitenwereld.

Yam

Het bundelen en richting geven aan jouw levensenergie. Dit is de brug tussen jezelf en de ander of de buitenwereld. Aan jou de keuze hoe je de energie richt. Niet je levensenergie onderdrukken maar juist richting geven. Je perceptie en waarneming bepaalt waar je je energie mee verbindt en wat je voedt. Kijk je vanuit het centrum van juiste kennis of vanuit het centrum van verdraaiing? Door je waarneming creëer je jouw wereld en wordt je een individu. Het temmen van het lichaam en geven van coördinaten en lokalisatie om te groeien in bewustzijn en liefde.

Niyam

Regelmaat, ritme, discipline. Alles in de natuur beeweegt in cycli en heeft een ritme. Zo ook je eigen lichaam, je slaap (REM en NON REM) en ook tijdens het wakker zijn heeft alles zijn ritme. Discpline is nodig om iets regelmatigs in je leven te kennen. Discipline heeft van doen met in liefde en overgave een ritme en regelmaat te brengen. Het heeft niets van doen met onderdrukken of afdwingen. Zij is als de liefde van de discipel voor de meester. Wanneer er geen regelmaat is in je leven ben je slaaf van je instincten. Regelmaat geeft structuur.

Asan

De juiste houding, welke ontspannen is, waardoor je in een natuurlijke flow en synchroniciteit komt. In een moeiteloos bewegen met de stroom van de dag zonder tegen de stroom in te zwemmen of juist te hard met de stroom mee zwemmen. Je zit ontspannen, gemakkelijk en rustig en bent in harmonie met wat er is.

Een juist houding heeft ook van doen met het richten op de ruimte, op het licht, het positieve net als bij het skiën tussen de bomen door. Je ziet de bomen goed, maar je focust je op de ruimte. Zodra je focust op de boom zul je er vroeg of laat er tegenaan knallen. Je richt de aandacht op de ruimte, op de open ruimte en danst tussen de bomen door.

Een juiste houding heeft van doen met het hart. In het hart kom je in een dimensie van synchroniciteit en genoeg is genoeg. Een ontspannen zijn in alles wat het bestaan je aanbiedt. Synchroniciteit is dat je je gedragen weet door het bestaan. Op het juiste moment dienen de mensen of omstandigheden zich aan die je precies dan nodig hebt en precies die gedachten lichten in de stroom van je gedachten die je verder helpen en inzicht geven.

De brug tussen lichaam en de ziel; de brug van het lichaam naar de mind.

Pranayam

Het reguleren van de adem. Pranayam betekent oneindige expansie. Wees bewust van je ademritme en merk op dat elk gevoel, elke emotie en elk gedrag een specifiek ritme heeft. Als de ademhaling ritmisch is neemt het lichaam energie op. Alleen als de ademhaling chaotisch is, niet ritmisch is, kan het lichaam de energie eruit gooien. Je kunt niet boos zijn wanneer je rustig ademt. Wanneer de adem rustig is heeft dat een rustgevend effect op het denken. Er vindt geen zaadlozing plaats wanneer twee geliefden in een ritmische ademhaling kunnen blijven. Leer door alert te zijn op je ademhaling je ritme van je zijn te kennen.

Pratyahara

Het vereenvoudigen van het leven en het terugtrekken van de zintuigen. Door pranayam ken je het ritme en kun je terug naar huis. De poorten in het lichaam zijn de poorten naar je eigen wezen. Door de energie niet langer te verstrooien naar buiten maar naar binnen te richten keer je terug en kom je thuis in jezelf. Vasten niet om het voedsel te ontkennen maar juist om weer intenser ervan te kunnen genieten zonder je te hechten. Wanneer je je hecht ga je ernaar verlangen en ga je dat wensen en houdt het je vast, word je slaaf. Wanneer je onthecht bent, ben je vrij en kies je niet, maar beweeg je in de juiste richting.

Pranayam is de brug van buiten naar binnen. Pratyahara (terugkeren) is de poort en dan wordt dharana- concentratie mogelijk.

Dharana

Concentratie, je fixeert je bewustzijn op een punt. Eerst gaf je richting aan je levensenergie, nu geef je richting aan je bewustzijn. Gedachten zijn alleen mogelijk wanneer je bewustzijn blijft wankelen van hier naar daar.  Emoties en gedachten vallen vanzelf stil wanneer je ze zonder oordeel of verlangen waarneemt en er geen levensenergie meer aangeeft.

Dhyan

In concentratie breng je de mind naar een punt. Nu laat je dat punt vallen of lost zij op en blijft er het zuiver gewaarzijn. Nu ben je in je middelpunt en ga je nergens heen. Je gewaarzijn identificeert zich niet langer met gedachten of de stroom van zintuigelijke input. Je hebt alles laten vallen en je verkeert in een intense toestand van bewustzijn. Je voelt nog steeds dat je bent. Ahankar: Ik Ben tot Asmita: Ben. Deze benheid is als een mist. Je kunt nog steeds terugvallen: Iemand begint te praten en jij luistert. Dan ben je in concentratie. Wanneer je daarbij gedachten krijgt ben je in prathyara. Wanneer je je dan identificeert met de mind is er alleen nog het ritme van de adem en ben je in pranayam. Wanneer je dan gaat praten en het ademritme kwijtraakt kom je in asan. Asan is verdwenen als de gedachten en de ademhaling zodanig verstrooid zijn in het gesprek of in de dialoog dat het lichaam onrustig wordt.

Samadhi

Gelukzaligheid wanneer er geen sprake is van reflectie op ‘ik ben’ of zelfs geen reflectie op benheid. Samadhi betekent ergens aan voorbijgaan; dan kom je nooit meer terug. Je leeft in de wereld, maar de wereld leeft niet langer in jou. Als vanzelf welt een welwillende gelukzaligheid en warmte in jou op die uitstraalt naar alles en iedereen.