Skip to main content

Meditatie & Yoga

line-transp-01

Meditatie

Meditatie is een proces waarbij je de zintuigen naar binnen richt en de activiteit van denken tot rust komt. Meditatie brengt je voorbij aan de stroom van gedachten en zintuigelijke ervaringen waarmee je jezelf normaliter gemakkelijk identificeert. In de stille en vredige staat die zich opent, is het gewaarZijn dat overblijft het “Ware Zelf”, dat jouw diepste wezen is.

Eerst is er stilte van het lichaam dat je in leegte of ruimte brengt. Dan is er het stil vallen van de innerlijke dialoog en is er licht of aanwezigheid. Dan opent zich geheel op eigen kracht warmte, vreugde en vrede, die blijvend is en jouw innerlijke natuur is. Een innerlijke glimlach, een zacht welwillende liefde als de aroma van bewustzijn of gewaarZijn.

Meditatie is niet moeilijk. Het is een ontspannen in Zijn. Je hoeft er niets voor te doen en dat maakt het in het begin mogelijk lastig. Meditatie is het herinneren van wie je werkelijk bent. Het Ware Zelf is niet iets bijzonders. Het is in feite de meest gewone, meest intieme en meest gangbare ervaring die je als mens hebt. Het is het primaire bewustzijn en intuïtieve weten of gevoel van IK, voordat de persoon is ingetreden. Het “Ware Zelf ” is zo gewoon en zo dichtbij dat je door de inhoud van je ervaringen vaak vergeten bent en haar over het hoofd ziet.

Meditatie heeft alleen maar voordelen op alle niveaus, die allen wetenschappelijk zijn bevestigd. Meditatie vergroot bewustzijn, brengt helderheid, ontwikkelt innerlijke kracht en geeft je meesterschap over je leven. Mogelijk is meditatie iets wat je leuk vind en je aantrekt om te ervaren. Zo ja, probeer het en vind je weg daarin. Belangrijk is dat je er plezier in hebt. Op de website staan verschillende meditaties die Médard heeft ingesproken.

Yoga

Yoga betekent eenheid. Het beoefenen van lichaamshoudingen uit de Yoga traditie en adembeheersing (pranayam) zijn instrumenten tot zuivering en reiniging van het lichaam. Meditatie en concentratie zijn instrumenten tot zuivering en reiniging van de geest.

Door vastheid en evenwichtigheid van het lichaam wordt het denken kalm en evenwichtig. Wanneer de ademhaling rustig is, dan is het denken rustig, wanneer het denken onrustig is dan is de ademhaling onrustig.

Yoga bevordert de gezondheid en kracht van lichaam en geest, vergroot je lichaamsbewustzijn en brengt het denken tot rust.

Op het moment dat je je met het lichaam identificeert is zij onzuiver. Yoga maakt je los uit die identificatie, zuivert het lichaam en brengt  je in het stilte punt in jeZelf, het open ongeboren puur liefdevol gewaarZijn.