In GevoelsVerbinding met de Bron

line-transp-01

De Oneindige Natuur en het “Ware Zelf”

Kom tot het onderscheid tussen de krachten van evolutie en wie jij werkelijk bent. Ervaar hoe de oneindige natuur het denken, het gevoelsleven, het handelen en het volledige potentieel van jou, alle mensen en alle  samenlevingen, elk moment verregaand en diepgaand beïnvloeden.

Door de eigen mogelijkheden aan te boren en de levensloop daarop af te stemmen kom je in gevoelsverbinding met de bron en word je heel. Je leeft dan vanuit hart, hoofd en buik. Het hart geeft richting, het hoofd geeft sturing en je komt tot het juist handelen.

Je bent een hele mens, deelgenoot van en draagt bij aan de transitie die wereld wijd aan de gang is en die het hele bestaan nodig heeft.

De westerse mens is vergeten wie zij is. Zij is de natuur, de kosmos en de ziel vergeten. Neem jij verantwoordelijkheid door je te herinneren wie je werkelijk bent, je geboorterecht op te eisen en je bestemming te volgen?

Herinner! Maak het verschil in de wereld, door in gevoelsverbinding te zijn met de bron en deelgenoot te zijn van de transitie, die het bestaan grootser en mooier maakt en dienstbaar is aan de toekomst van de kinderen van onze kinderen.

Het is aan de mens de harmonie op aarde te herstellen.

 

Training

“In gevoelsverbinding met de Bron”

 

De Training bestaat uit vier modulen van elk twee dagen met een overnachting ter plaatse. Zij heeft als oogmerk je in gevoelsverbinding te brengen met de bron en nodigt je samen met anderen uit de wereldwijde transitie die nodig is, te belichamen en samen een collectief draagvlak te geven, zodat het volledige potentieel zich opent en manifesteert.

Motivatie Training
Trainen met Médard
Studie Harvard en Effect Training
Opbouw Training
De vijf pijlers van de training.
Inschrijven

Motivatie Training:

De kwaliteit van het leven kan alleen veranderen wanneer jij vanbinnen verandert. Menszijn betekent dat je de natuurlijke wetten kunt overstijgen en iets kunt laten gebeuren of ingang kan zetten dat veel groter is dan jezelf. De training die hier wordt aangeboden wilt dit voor jou als mens of als bedrijf mogelijk maken. Zij heeft als oogmerk jou en het bedrijf de transitie, die wereldwijd aan de gang is en die vanuit evolutionair perspectief nodig is, individueel te laten maken, waardoor je deze belichaamt en je deelgenoot bent en een bijdrage levert aan deze transitie wereldwijd.

Studies gericht op zelfontwikkeling aan de universiteit van Harvard

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard is een van de pioniers betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en Zelfontwikkeling.

Kegan schrijft in zijn werk over de verschillende stadia van bewustzijn waardoor heen en waar naar toe elke mens zich ontwikkelt. Volgens Kegan betekent zelf ontwikkeling dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit om van hieruit je eigen waarden en ideologie te ontwikkelen.

Hij komt tot de conclusie dat deze mens zich voorbij de comfortzone van maatschappij en samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt, groeit in een eenheidsbewustzijn waarbij hij of zij voorbij gaat aan het idee van het zelf en voorbij gaat aan de concepten van het intellect. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

Het onderzoek van Kegan en zijn conclusies worden bevestigd en uitgebreid door vele andere onderzoekers waaronder Ken Wilber, Mark Edwards, Jürgen Habermas e.a.

Een training van en met Médard van Leeuwe.

Médard heeft heel zijn leven gewijd aan groei in Bewustzijn en Liefde. Hij heeft hiertoe verschillende bewustzijnspaden bewandeld, is ingewijd in de traditie van de Inka en Bhakti Ayurveda, heeft geneeskunde gestudeerd en is arts- sjamaan- priesterheler van beroep. Kortom hij belichaamt datgene wat hij in de training uitdraagt. In deze training komen de meest moderne ontwikkelingen binnen de natuurwetenschappen, biologie, psychologie en astrologie samen met oeroude wijsheden en traditie van de Christelijke mystiek, de Ayurveda, de Inka en van Egypte.

De meest recente ontdekkingen in de moderne natuurwetenschappen vertellen hoe het werkt. De oude tradities laten zien hoe je het doet.

Resultaat en effect:

Het belangrijkste oogmerk van de training is dat je in gevoelsverbinding komt en bent met de bron. Door het individuele evolutionaire proces kom je in balans en wordt je heel, dat wil zeggen je leeft vanuit je hart, hoofd en buik.

Doordat je tot het levende onderscheid komt tussen wie jij werkelijk bent en de evolutionaire krachten (de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf overstijgende kracht en de omvattende integrerende kracht) zal het intellect zich de natuur, de kosmos en de ziel herinneren en de gegeven levensenergie niet langer richten op het voeden van het ego en de verleiding van macht, maar haar richten op groei van bewustzijn en liefde, een duurzame samenleving en een grotere gemeenschappelijkheid.

De opbouw van de training

De volledige training bestaat uit vier modulen die elk twee dagen duren, waarbij ter plaatse wordt overnacht.

Tijdens deze vier modules wordt de individuele evolutionaire dynamiek, die je gebonden houdt aan materie, lichaam, zintuigen, denken en lineaire tijd, ervaren en geheeld.

Je boort de eigen mogelijkheden aan, gaat voorbij aan het oude denken, verfijnt het verstand en komt tot een nieuwe waarneming. Je verandert de relatie met de tijd, gaat voorbij aan het idee een persoonlijk-ik te zijn, komt in gevoelsverbinding met de bron en wordt gewaar hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Wanneer je  eenmaal begrijpt en hebt ervaren hoe de evolutionaire dynamiek werkt, dan krijg je grip op je eigen Zelfontwikkeling en weet je hoe te handelen en hoe je leven af te stemmen op de eigen mogelijkheden.

Wanneer je de waarneming verandert, dan verandert de wereld

Vijf Pijlers waar de Training op rust

De training kent vijf pijlers die maken dat alle centra van ervaren zich openen en je thuis komt in je diepste wezen, waardoor je de transitie die op dit moment wereldwijd nodig is en aan de gang is, belichaamt en een podium geeft.

De eerst pijler zijn handelingen die gericht zijn op herstel van harmonie. Je bent dan in een levende dialoog met het bestaan en met de evolutionaire krachten. Zij brengen het juiste handelen.

De tweede pijler zijn handelingen die gericht zijn op het openen van gebieden van energie of informatie die in ieder mens aanwezig zijn. Zij beogen deze gebieden of informatie  wakker te maken, te initiëren,  te activeren en te bekrachtigen. Of dit daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van hoe jij deze zaden van potentieel koestert, voedt en verzorgt.

De derde pijler is een hoeveelheid kennis die je ontvangt. Deze kennis is gerelateerd met het thema van de betreffende module en wordt vanuit het hart gedeeld, zodat zij een levende wijsheid is. Wijsheid gaat immers altijd door het lichaam en draagt een ervaringsgegeven.

De vierde pijler zijn meditaties die je in je centrum van stilte brengen en je openen voor je worteling in de oneindigheid. Zij brengt het denken tot rust, waardoor het denken in het hart zakt en een gebied of dimensie opent waar wanneer je klopt wordt opengedaan en wanneer je vraagt antwoord wordt gegeven.

De vijfde pijler is het zelf onderzoek vanuit een openstaan voor alles dat zich aandient in het bestaan. Niets wordt afgewezen en alles wordt geaccepteerd vanuit een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Acceptatie wil niet zeggen dat het niet kan veranderen. Acceptatie is juist de kracht die de poort tot verandering opent en alles op haar plek laat vallen.

Door deze vijf pijlers van de training samen met de yoga, mantra’s en adem meditaties die gedeeld worden, komt de participant in gevoelsverbinding met de bron terwijl hij of zij als een heel mens vanuit hart, hoofd en buik in het leven staat. Deze mens of dit bedrijf heeft een uitstralend effect op de omgeving en wereld, waardoor de transitie die wereldwijd gaande is gedragen wordt en haar weerklank krijgt.

Inschrijven.