Skip to main content

Avatar in Bedrijf

line-transp-01

Het avatar perspectief

Individuele zelfontwikkeling is de absolute voorwaarde en noodzaak voor het voort bestaan van de huidige evolutie op aarde. De transitie van het bedrijf of de organisatie speelt hierin een cruciale rol. Controle en macht hebben in deze fase van ontwikkeling wereldwijd plaats te maken voor overgave en richting geven vanuit het hart. Het nieuwe bedrijf of de nieuwe organisatie is de wieg en het podium voor transitie naar zelfontwikkeling en individueel potentieel, groei van het gemeenschappelijke, een nieuw evenwicht in de natuur en in verbinding zijn met het geheel.

Activeer door zelfontwikkeling de hogere hersencentra en breng een hoger intelligentie tot uitdrukking in de organisatie en het bedrijf. Herinner je de ziel, de natuur en de kosmos en laat je niet langer misleiden door angst en schijnzekerheden als controle en macht. Individuele zelfontwikkeling maakt dat het bedrijf of organisatie een evolutionaire sprong initieert in de wereldwijde transitie die gaande is.

Door jouw individuele zelfontwikkeling kan het bedrijf of de organisatie iets laten gebeuren dat veel groter is dan het bedrijf of de organisatie zelf. 

Kies voor zelfontwikkeling in plaats van groei in winst

Toename is niet iets dat langer gezocht moet worden door uitbuiting van de natuur, de mens, al het leven en de aarde. Toename dient te worden gezocht in exponentiële groei van bewustzijn en liefde. Deze twee aspecten van het leven zijn oneindig in een eindige wereld van fenomenen, vorm en materie. Deze twee kwaliteiten zorgen voor leven in oneindige harmonie en overvloed en gaan samen met vrede in de innerlijke en uiterlijke wereld. Bewustzijn, vreugde en vrede zijn drie hoedanigheden die het nieuwe bedrijf of organisatie kenmerken.

Wanneer je als mens deze drie hoedanigheden belichaamt en leeft dan berijd je -volgens de oude mythologie- de draak. De draak is de bewaarder van de schat en staat symbool voor de vijf elementen  en de wereld van het denken, de persoon. De schat is wie je ten diepste bent en jouw innerlijke verbinding met het veld van oneindige mogelijkheden en potentieel.

“The new Avatar” is een training waarin je jezelf ontwikkelt en meesterschap bereikt over de elementen en evolutionaire dynamiek. Dit is in dit stadium van evolutie voor alle mensen mogelijk en wordt ook van je gevraagd. Het is de hoogste tijd dat de mens collectief antwoord gaat geven op wat het bestaan haar biedt inplaats van door te gaan met het leven vanuit reactieve patronen. Het is de hoogste tijd dat de mensheid een nieuwe waarneming vanuit resonantie in zichzelf ontwikkelt en gaat leven vanuit het volledig potentieel inplaats van te overleven in een wereld van angst, controle, macht en stress, die zij zelf creëert.

Deze training maakt gebruik van de inzichten van de meest moderne wetenschappen en oefeningen, inwijdingen en wijsheid van oeroude natuurtradities. De meest moderne wetenschappen laten zien hoe het werkt. De wijsheden uit de natuurtradities leren je hoe je het doet.

Praktisch: De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Elke bijeenkomst begint de eerste dag om 10.00 uur en eindigt de volgende dag om 18.00 uur. Het avondprogramma eindigt rond 22.30 uur en de volgende ochtend begint het programma om 0800 uur. Overnachting op locatie is gewenst.

Motivatie Training
Studie Harvard en Effect Training
Opbouw Training
De vijf pijlers van de training.
Inschrijven 

 

Motivatie Training:

De kwaliteit van jouw leven kan alleen veranderen wanneer jij vanbinnen verandert en je het leven van al het leven ten positieve beïnvloedt. Dat je mens bent betekent dat je iets kunt laten gebeuren of ingang kan zetten dat veel groter is dan jezelf. Door zelfontwikkeling verbeter je de mogelijkheden en het potentieel van het team, het bedrijf, de organisatie, de samenleving en de wereld.

Studies aan de universiteit van Harvard

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard, is een pionier betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en zelfontwikkeling.

Zelfontwikkeling betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit om van hieruit je eigen waarden en ideologie te ontwikkelen.

Robert Kegan en anderen als Ken Wilber, Mark Edwards en Jürgen Habermas komen tot de conclusie dat deze mens zich voorbij de comfort zone van de samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

De training maakt zelfontwikkeling mogelijk zonder dat je je buiten de comfort zone van het bedrijf, de organisatie of de samenleving begeeft.  

Begeleiding

Médard van Leeuwe is een leraar puur sang. Hij heeft geneeskunde gestudeerd, is arts en heeft zich verdiept in Westerse, Oosterse en Sjamanistische wegen tot groei in gezondheid, welzijn en bewustzijn. Hij heeft deze wegen zelf aan den lijve ervaren en getoetst aan eigen gezondheid, welzijn, innerlijke groei en ontwikkeling.

Resultaat en effect:

De training brengt je in bewuste gevoelsverbinding met de bron. Je komt in resonantie met het veld van oneindige mogelijkheden en geeft het leven richting vanuit het hart en sturing vanuit het denken. Je hogere hersenfuncties zijn betrokken in al je functioneren. Concentratie, inspiratie, creatieve kracht, flexibiliteit zijn optimaal in elk moment en je groeit steeds verder in wijsheid, liefde en kracht.

Dit reflecteert zich in bezieling in leven en werk, innerlijke vrede en leven in overvloed. Genoeg is genoeg en je komt in synchroniciteit met het bestaan. Samen met anderen geef je gestalte en vorm aan een duurzame en harmonieuze samenwerking en samenleving. Je draagt samen met anderen zorg voor de natuur en al het leven op aarde en je werkt daarmee samen, komt tot meer leven en een grotere gemeenschappelijkheid. Je bent in vrede met alles om je heen en blijft in alle onrust dicht bij jezelf.

Opbouw van de training

De training is opgebouwd uit acht modulen van elk twee dagen. De eerste dag begint om 10.00 uur in de ochtend en tot ongeveer 22.30 uur wordt er doorgewerkt. Het programma is gevarieerd en leuk om te doen. Ook wordt er buiten in de natuur gewerkt. De volgende dag van de module begint het programma om 0800 uur en eindigt rond 18.00 uur. Overnachting op locatie is gewenst.

Wanneer je de waarneming verandert, dan verandert de wereld

Allereerst wordt je bewust wie je werkelijk bent en leer je daar in gevoelsverbinding mee te zijn. Je leert de onzichtbare wereld waar te nemen door in resonantie daarmee te zijn.

Dan leer je de kwaliteit geluk te genereren voor jezelf en voor andere onafhankelijk van de uiterlijke omstandigheden. Spelenderwijs laat je in dit proces het hele verleden los. Doordat het verleden een andere plek krijgt binnen je psyche worden oude emotionele verwondingen bronnen van mededogen en kracht.

Door de kwaliteit empathie te ontwikkelen laat je de thema’s die je via bloedlijn hebt geërfd, los en kom je in verbinding met wie je werkelijk bent en kom je in resonantie met het veld van eenheid.

Dan laat je het idee dat je een persoonlijk ik bent los en verdwijnt de grip die angst, geweld en het sterven op je heeft. Je intellect doorziet de misleiding van het persoonlijk ik en ziety dat zij niet werkelijk bestaat, maar een proces is.

De relatie met de tijd verandert en in een levende ervaring ben je gewaar hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is.

Wanneer je begrijpt en ervaart hoe de evolutionaire dynamiek werkt, dan krijg je grip op de eigen zelfontwikkeling en weet je hoe te handelen en hoe je elk moment de levensloop kunt afstemmen op de eigen mogelijkheden.

Door de kwaliteit van het individuele hart te ontwikkelen manifesteer je het potentieel aan kwaliteiten dat je in je draagt. Het bedrijf of de organisatie waar je deel van maakt draagt de vruchten van je werk. De zaden van de kwaliteiten die in je innerlijken tot wasdom komen zijn voor jezelf , hoe graag je die ook wilt delen met anderen.

Tenslotte kom je in de levende ervaring dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is. Je komt in een onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor al dat leeft.

Dit alles werkt aanstekelijk en zet anderen mensen aan hetzelfde te doen.  Door samen te werken met gelijkgestemden wordt een sprong in evolutie mogelijk. De harmonie in de natuur en in de mens herstelt op een hoger plan van ontwikkeling. Het lichaam verandert, je wordt op een andere manier oud en sterft anders. Het bedrijf, de organisatie, de samenleving, de mensheid, de wereld, de natuur en de aarde veranderen en worden nieuw.

Vijf pijlers

  1. Oefeningen en rituelen brengen je in de ervaring en brengen je in het juiste handelen.
  2. Door inwijdingen worden kwaliteiten die in jou sluimerend aanwezig zijn geactiveerd en geïnitieerd. Je brengt hen tot wasdom en komt in een juiste relatie met alles en iedereen om je heen.
  3. Door de kennis en wijsheid die gedeeld wordt kom je in het vrije denken, dat verbonden is met het hart en hogere hersencentra.
  4. Door meditatie kom je in stilte en druppelt de oneindige wijsheid en kosmische liefde en eenheid bij je binnen.
  5. Door zelfonderzoek met een open, liefdevol en welwillende aandacht voor alles dat zich aandient, valt alles op de juiste plek.

Inschrijven.