Skip to main content

Ontwikkel jeZelf in leven en werk

line-transp-01

[image_with_animation image_url=”25″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]
[image_with_animation image_url=”24″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

Leven en werk als individuele uitdrukking van het volledig Potentieel 

Wanneer je jezelf ontwikkelt dan scherpt de intelligentie en kom je in gevoelsverbinding met de bron. In gevoelsverbinding met de bron ben je in directe dialoog met het volledig potentieel van het bestaan. Dit potentieel of deze kracht weet wat voor jou de bedoeling is en wat passend is. Zij laat dit in je innerlijk opwellen als intuïtie of als een impuls van het evolutionair bewustzijn, die je inspireert en in beweging zet. Zij maakt je blij, enthousiast en brengt inspiratie, passie en creatieve kracht. De kunst is in gevoelsverbinding met de bron het hart richting te laten geven en het hoofd sturing. Dit zal een enorme verandering ten goed bewerkstelligen in het gezin, het bedrijf, de organisatie, de samenleving, de wereld, de natuur en de aarde. 

Aan de bases van alle vorm en materie liggen de evolutionaire krachten en hun dynamiek. Deze krachten vormen de schepping, de aarde, de natuur, het fysieke lichaam en de meest verfijnde structuur van de psyche en het bewustzijn. Ook vormen zij de grondslag van het bedrijf, de organisatie en de maatschappij. Wetenschappers als Robert Kegan (hoogleraar aan de universiteit van Harvard), Ken Wilber, Jurgen Habermas e.a. hebben de evolutionaire dynamiek diepgaand bestudeerd en hebben ontdekt dat het denken, het gevoelsleven, het handelen, de beleving, de waarneming en de relaties van jou en alle mensen in alle samenlevingen elk moment door deze evolutionaire krachten en hun dynamiek verregaand en diepgaand worden beïnvloed.

Ieder mens heeft een vrije wil en laat datgene groeien waar hij of zij de aandacht op richt. Zelfontwikkeling is ieders geboorterecht en begint door de aandacht naar binnen te richten en tot zelfkennis te komen. Op het moment dat je voor zelfontwikkeling kiest en je blik naar binnen richt, breekt de macht die de evolutionaire krachten op een onbewust vlak op je uitoefenen en ben je instaat de eigen mogelijkheden aan te boren en de levensloop daarop af te stemmen. In dit proces groei je in gevoeligheid en kom je in gevoelsverbinding met de bron. Je komt in synchroniciteit en merkt dat je acties en plannen gedragen worden door de energie van het bestaan.

Door zelfontwikkeling ga je op een andere manier waarnemen en de wereld verandert. Je komt in gevoelsverbinding met de bron en leeft vanuit hart, hoofd en buik. Het innerlijk kompas geeft richting, het hoofd of het denken geeft sturing en het handelen en manifesteren is in een juiste relatie met de omgeving, duurzaam en dienstbaar aan al het leven, in wederkerigheid met de natuur en de aarde. Zo ben je deelgenoot van en draag je bij aan de huidige wereldwijde transitie die het hele bestaan maar ook elk bedrijf en elke organisatie als een levend organisme van de samenleving op dit moment nodig heeft.

De doorsnee westerse mens is vergeten wie zij is. Zij kent zichzelf niet en is de natuur, de aarde, de kosmos en de ziel vergeten. Door jezelf te ontwikkelen ga je herinneren wie je werkelijk bent, komt je intelligentie tot bloei, weet je wat de bedoeling is en opent zich het volledige Potentieel.

Door zelfontwikkeling kun je in je leven en werk, het bedrijf of in de organisatie en maatschappij samen met anderen iets laten gebeuren dat veel groter is dan jezelf. 

 

Training

Leven en werken vanuit het Volledig Potentieel 

De Training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. De training begint om 10.00 uur en eindigt de tweede dag om 18.00 uur. Er is een avondprogramma tot 22.30 uur en de volgende ochtend begint het programma om 0800 uur. Overnachting op locatie is gewenst.

De training is in de eerste plaats erop gericht in gevoelsverbinding te komen en te zijn met de bron. Deze verbinding in jezelf herkennen en voeden. Gedurende deze training boor je de eigen mogelijkheden aan en stem je de levensloop en het werk af op deze mogelijkheden. Samen met anderen manifesteer je het volledige potentieel binnen het bedrijf, de organisatie, de maatschappij, de samenleving, de wereld en ontspringt een nieuwe mens en een nieuwe aarde.

 

 

Motivatie Training
Trainen met Médard
Studie Harvard en Effect Training
Opbouw Training
De vijf pijlers van de training.
Inschrijven

Motivatie Training:

De kwaliteit van jouw werk en leven kan alleen veranderen wanneer jij vanbinnen verandert. Dat je mens bent betekent dat je iets kunt laten gebeuren of ingang kan zetten dat veel groter is dan jezelf.

Studies gericht op zelfontwikkeling aan de universiteit van Harvard

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard, is een van de pioniers betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en zelfontwikkeling.

Zelfontwikkeling betekent volgens Kegan dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit om van hieruit je eigen waarden en ideologie te ontwikkelen.

Hij komt tot de conclusie dat deze mens zich voorbij de comfortzone van maatschappij en samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt. Deze mens groeit in een eenheidsbewustzijn waarbij hij of zij voorbij gaat aan het idee van het zelf en voorbij gaat aan de concepten van het intellect. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

Het onderzoek van Kegan en zijn conclusies worden bevestigd en uitgebreid door vele andere onderzoekers waaronder Ken Wilber, Mark Edwards, Jürgen Habermas e.a.

De training die hier aangeboden wordt combineert deze bevindingen en andere meest recente ontdekkingen van de moderne natuurwetenschappen, psychologie, geneeskunde en astrologie met de eeuwenoude praktische wijsheden van de Westerse, Oosterse en Sjamanistische tradities. Zelfontwikkeling zonder je buiten de comfortzone van maatschappij en samenleving te begeven is met deze training mogelijk.

De meest recente ontdekkingen in de moderne natuurwetenschappen vertellen hoe het werkt. Oeroude wijsheid tradities laten zien en leren je hoe je het doet.  

Een training van en met Médard van Leeuwe.

Médard van Leeuwe is arts en heeft zich verdiept in Westerse, Oosterse en Sjamanistische wegen tot groei in gezondheid, welzijn en bewustzijn. Hij heeft deze wegen zelf aan den lijve ervaren en getoetst aan eigen gezondheid, welzijn, innerlijke groei en ontwikkeling.

Resultaat en effect:

Door het hier aangeboden proces van zelfontwikkeling wordt je heel en kom je in balans. Je leeft vanuit je hart, hoofd en buik in gevoelsverbinding met de bron.

Je intellect herinnert de natuur, de kosmos en de ziel  en richt de levensenergie niet langer op het voeden van het ego maar op het voeden van de ziel. Dit reflecteert zich in bezieling op het werk, een duurzame samenleving en een grotere gemeenschappelijkheid.

De opbouw van de training

Wanneer je de waarneming verandert, dan verandert de wereld

De training bestaat uit acht modulen van twee opeenvolgende dagen en is gericht op een individuele zelfontwikkeling. Vanuit deze individuele zelfontwikkeling kan het individu samen met anderen iets laten gebeuren dat veel groter is dan hem of haar zelf. Het bedrijf of de organisatie wordt opgetild naar een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid ontstaat.

De zelfontwikkeling brengt je in gevoelsverbinding met de bron en laat je de eigen mogelijkheden aanboren. Je verfijnt in dit proces de waarneming en gaat voorbij het denken en het idee een persoonlijk ik te zijn. De relatie met de tijd verandert en in een levende ervaring ben je gewaar hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en één is.

Wanneer je begrijpt en ervaart hoe de evolutionaire dynamiek werkt, dan krijg je grip op de eigen zelfontwikkeling en weet je hoe te handelen en hoe de levensloop af te stemmen op de eigen mogelijkheden. Hierop ligt het accent van het tweede gedeelte van deze training en zij ondersteunt dit proces. Je groeit in bewustzijn en komt tot een waarneming vanuit de bron waarbij je vanuit het volledige potentieel samen met anderen gestalte geeft aan leven en werk.

Dit werkt aanstekelijk en zet anderen mensen aan hetzelfde te doen.  Een sprong in evolutie vindt plaats en de harmonie in de natuur en in de mens herstelt. Het lichaam verandert, je wordt op een andere manier oud en sterft anders. Het bedrijf, de organisatie, de samenleving, de mensheid, de wereld, de natuur en de aarde veranderen en worden nieuw,

De Vijf Pijlers waar de Training op rust

De vijf pijlers maken dat alle lagen en dimensies van je menszijn helen en op elkaar afgestemd raken, in harmonie met elkaar komen, zodat je een open kanaal en in verbinding bent met de bron van creatie en al het leven. Je geeft enthousiast en vol passie gestalte aan het volledig potentieel dat zich manifesteert in jouw leven en werk.

Door oefeningen en rituelen doe je ervaring op en kom je in het juiste handelen.

Door inwijdingen, open rondes en goed spreken worden kwaliteiten die in jou al dan niet sluimerend aanwezig zijn wakker en komen tot wasdom. Je groeit in gevoeligheid en komt in een juiste relatie met alles om je heen.

Door de kennis en wijsheid die gedeeld wordt kom je in het vrije denken, dat verbonden is met het hart en met de activiteit van de hogere hersencentra.

Door meditatie kom je in stilte en wortel je in de oneindigheid.

Door zelf onderzoek vanuit een open, liefdevolle en welwillende aandacht voor alles dat zich aandient in het bestaan, valt alles op de juiste plek en wordt geheeld. Acceptatie is een liefdevolle kracht die de poort is tot verandering.

Inschrijven.