Skip to main content

De Bestemming

line-transp-01

De bestemming is een individuele expressie van het volledig potentieel. Je bestemming beweegt van binnen naar buiten, als een bloem die zich blaadje voor blaadje opent. De bestemming is gelegen in de weg die je gaat. Zij brengt vervulling en is geen doel op zich. Je bestemming is het medicijn dat je komt brengen op aarde en is dienstbaar aan al dat leeft en het groter geheel.

Wanneer je groeit in gevoelsgewaarzijn dan voel je de consequenties van je handelen direct in een levende gevoelservaring. Dit zal ervoor zorgen dat handelingen die gekeerd zijn tegen het leven en tegen de ander zijn of haar integriteit direct gevoeld en ervaren wordt door degene die handelt. Wetten of regels zullen dan niet langer nodig zijn. In het diepste van je wezen ben je in resonantie met het veld van eenheid en oneindige mogelijkheden. Deze wereld ligt ten grondslag aan de fysieke wereld van het lichaam, de zintuigen, de emoties en gevoelens, het denken en de perceptie van het denken. Je kunt haar met al deze instrumenten niet waarnemen. Het is het gevoelsgewaarzijn of het in resonantie zijn die je opent voor het volledig potentieel. Resonantie is de waarneming van het hart.

Wordt gevoelig en doe dat waar je energie van krijgt en blij van wordt. Ga die kant op zonder je aan een uitkomst te hechten. Sta jezelf toe op beslissingen terug te komen en zonodig van richting te veranderen. Wanneer je je blij en gelukkig bent, dan ben je op de goede weg.

De vruchten die je voortbrengt zijn bestemd voor de ander. Het zaad dat in je innerlijk leeft als vreugde en geluk is van jezelf. Zij is van jou ook al doe je niets liever dan het met anderen delen.

Wanneer je overzicht en inzicht wil krijgen in de eigen mogelijkheden en hoe je de levensloop daarop kun afstemmen en je bestemming kunt wandelen hier op aarde dan kun je hier een Afspraak maken