Skip to main content

Emancipatie van Alles

line-transp-01

Emancipatie van Alles

Het diepe donkere vrouwelijke is de oneindige natuur vanwaaruit de  gehele schepping voortkomt. Zij is voelbaar als een diepe liefde die samengaat met de impuls van het evolutionaire bewustzijn die opwelt in je hart en je in vuur en vlam zet. Zij zet je in beweging, inspireert en brengt passie, en enthousiasme.

Op dit moment neemt de trillingsfrequentie en activiteit van de zon met haar zonnevlammen toe. Maar ook komen alle planeten, de aarde en jijzelf in een hogere trilling. Dit maakt dat het diepe donkere vrouwelijke op dit moment in evolutie bewust of onbewust wordt aangeraakt, in beweging komt en haar essentie door jou en mij gekend wil worden. De schaduw van eeuwen verdichting, die haar essentie versluierden en aan het gezicht onttrokken worden nu losgetrild en in onze wereld geopenbaard en zichtbaar. Het nieuwe is reeds daar en drukt zich uit in een emancipatie van alles: een wereldwijde transitie, die gaande is en die gericht is op een hernieuwde verbinding met de bron, de ziel, de natuur, de aarde en de kosmos. Kijk… Kijk met nieuwe ogen! Kijk met de vrouwelijke ogen, de ogen van het Hart.