Skip to main content

The new Avatar

line-transp-01

“the new Avatar”

Avatar is een rebel, leider en voorvechter van harmonie, liefde en vrede. Avatar heeft meesterschap over de elementen aarde, water, vuur en lucht en berijdt de draak van het evolutionair bewustzijn.

Training

Door zelfontwikkeling in samenwerking met de natuur word een moderne westerse Avatar geboren en breng je vrede, liefde en harmonie op aarde, in de natuur en in de wereld. De huidige maatschappij die op macht georiënteerd is en de samenlevingen die wereldwijd vol stress, angst, en geweld zijn transformeren via het collectieve veld van resonantie naar een hoger plan van ontwikkeling en vrede.

Maak het verschil met een bedrijf of organisatie waar een sfeer heerst van vrij denken, dat hart heeft voor al dat leeft en haar producten of diensten richt op een mooier en grootser bestaan.  Laat groei van winst, controle en macht plaats maken voor zelfontwikkeling en het samen creëren en manifesteren van een potentieel dat is afgestemd en in harmonie is met al dat leeft. Vorm een bedrijf of organisatie die bijdraagt en deelgenoot is van de wereldwijde transitie die nodig is en gaande is.

Boor in samenwerking met de krachten van de natuur de eigen mogelijkheden aan en wordt een moderne westerse avatar. Bewerkstellig het schijnbaar onmogelijke door het al te leven en samen met anderen een sprong in evolutie te initiëren en te genereren en daar deelgenoot van te zijn.

Zelfontwikkeling in bedrijf

De Leider

De leider geniet Innerlijke Leiding en is trouw aan zichZelf. Leiding die ertoe doet komt door een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart vanuit een diepe wijsheid en kracht in de wereld. Het hart is leidend, het denken is sturend. De leider heeft meesterschap over de evolutionaire dynamiek en berijdt de draak.  Coaching

Bezieling

Samen bewegen, ontspannen en mediteren geeft een explosie aan energie binnenin jezelf en in de groep. Zij brengt verbinding, individuele groei en samenwerking. Er gebeurt iets dat veel groter is dan de som van alle delen samen. Bezieling

Inspiratie en Creatie

Alles is reeds voorhanden in het veld van oneindige mogelijkheden. Door met humor spelenderwijs verrassende en inspirerende out of the box perspectieven te creëren, kom je tot inzicht en overzicht. Door enthousiast geïnspireerde actie te nemen, breng je een nieuw evenwicht en wordt het bestaan grootser en mooier. Afspraak maken.

Bezieling in bedrijf

Yoga & Meditatie: dient de individuele mens, de groep, het bedrijf, de gemeenschap en het geheel. Het brengt ieder in resonantie met wat de bedoeling is vanuit de bron en vanuit het volledig potentieel. Je bent resonantie en niet het denken, voelen, emoties of het fysieke lichaam. Afspraak maken

Kringgesprek op de werkvloer onder begeleiding van Medard geeft bij uitdagingen helderheid van geest, saamhorigheid en bundeling van energie om  samen te groeien in gevoeligheid (resonantie) en potentieel.  kring.

Individuele Coaching Uitdagingen op het werk hebben zin en betekenis. Zij openen unieke kansen tot groei op alle niveaus. Een of twee gesprekken zijn voldoende.