Skip to main content

Business with Isness

line-transp-01

[image_with_animation image_url=”25″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]
[image_with_animation image_url=”24″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

“Maak het verschil”

De uitdagingen waar de mensheid zich wereldwijd voor ziet geplaatst vinden niet hun oplossing door bestaande of te ontwikkelen technologie!! Nee!! Het geld, de middelen, de technologie om de uitdagingen van de mensheid aan te gaan en op te lossen zijn al lang voorhanden. Dat dit tot op heden nog niet is gelukt komt omdat  de mens tot nu toe niet wil veranderen.

Wetenschappers als Robert Kegan en Ken Wilber hebben de evolutionaire dynamiek diepgaand bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de mens zelf in staat is de harmonie in de natuur en op aarde te herstellen indien deze mens zichzelf individueel ontwikkelt en tot het onderscheid komt tussen de oneindige natuur en zijn of haar diepste wezen. De uitdaging van uw bedrijf of organisatie is om dit als bedrijf samen met elkaar ieder individueel te doen. Wanneer u dit als bedrijf niet doet, wie doet het dan wel? Het is aan u om de verantwoording die samengaat met alles dat u gegeven is op u te nemen en uzelf ontwikkelt en tot zelfkennis komt, zodat uw bedrijf of organisatie een levend en kloppend hart wordt van een wereld in verandering. Zelfontwikkeling in bedrijf

Innerlijk Leiderschap

Innerlijke Leiding vind je in gevoelsverbinding met de bron. Een goede coach staat naast je en spiegelt eerlijk vanuit een stil en breed perspectief, zodat je in gevoelsverbinding komt met deze innerlijke bron. Coaching

Bezieling in bedrijf

Samen bewegen, ontspannen en mediteren geeft een explosie aan energie binnen jezelf, de onderlinge samenwerking en het bedrijf of de organisatie. Zij brengt een heldere geest, een verhoogde functionaliteit en effectiviteit naast individuele groei en een sterk team. Bezieling in bedrijf

De Fluisteraar

Coaching is een wederkerig proces van luisteren, delen en van elkaar leren. Door verrassende en out of the box perspectieven kom je tot  inzicht en overzicht en tot een nieuw evenwicht.  Afspraak maken.

Bezieling in bedrijf

Yoga & Meditatie: Door dit samen regelmatig te doen verbindt je je met je lichaam, jeZelf en anderen. Wetenschappelijk nut en voordelen zijn uitgebreid onderzocht en bevestigd. Het belangrijkste effect is dat het hart zich opent en creativiteit en inspiratie gaan stromen. Een must om deel uit te maken van de nieuwe tijd. Afspraak maken

Kringgesprek: Uitdagende situaties op de werkvloer zijn in het kring gesprek een instrument tot groei en geven handvaten tot verandering en transitie.

Coaching werknemer: In een of twee gesprekken zicht krijgen op eigen mogelijkheden, kwaliteiten en kansen in de huidige situatie. Uitdagingen of hindernissen geven je de kans te groeien op alle niveaus.

[image_with_animation image_url=”289″ alignment=”center” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”]