Business with Isness

line-transp-01

“Maak het verschil”

Om de transitie die van jou en het bedrijf gevraagd wordt en die wereldwijd aan de gang is mogelijk te maken, zul je individueel als mens en individueel als bedrijf de oude wereldbelevingen achter je moeten laten, buiten de gebaande paden en comfort zone moeten treden en de waarneming moeten veranderen.

De transitie is collectief alleen mogelijk wanneer individuele mensen en individuele bedrijven deze transitie doormaken en belichamen. Pas wanneer dit gebeurt kan de evolutionaire dynamiek zich collectief voltrekken anders niet!!

De uitdagingen waar de mensheid zich wereldwijd voor ziet geplaatst vinden niet hun oplossing door bestaande of te ontwikkelen technologie!! Nee!! Het geld, de middelen, de technologie om de uitdagingen van de mensheid aan te gaan en op te lossen zijn al lang voorhanden. Dat dit tot op heden nog niet is gelukt komt omdat  de mens tot nu toe niet wil veranderen.

Training

Wanneer je samen met het bedrijf of organisatie verantwoordelijkheid wil nemen door deelgenoot te zijn en een bijdrage te willen leveren aan de transitie die wereldwijd nodig is, dan nodig ik je uit om samen op reis te gaan en voorbij de beleving van angst, geweld en sterven de eigen mogelijkheden aan te boren en de levensloop van jou, het bedrijf  en de organisatie daarop af te stemmen, zodat het volledige potentieel zich kan openen en de transitie wereldwijd kan plaats vinden.  Training

Innerlijk Leiderschap

Een goede coach staat naast je vanuit de wijsheid, de liefde, de warmte en de kracht van het hart en spiegelt eerlijk vanuit een stil en breed perspectief, zodat je in gevoelsverbinding komt met de bron en innerlijke leiding vind. Coaching

Bezieling in bedrijf

Samen bewegen, ontspannen en mediteren geeft een explosie aan energie binnen jezelf, de onderlinge samenwerking en het bedrijf of de organisatie. Zij brengt een heldere geest, een verhoogde functionaliteit en effectiviteit naast individuele groei en een sterk team. Bezieling in bedrijf

Ceo & innerlijke Leiding

Coaching is een wederkerig proces van luisteren, delen en van elkaar leren. Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt in de waarachtigheid van een luisterend oor en de krachtige wijsheid van het hart een nieuw perspectief vinden dat bij jou en je bedrijf of organisatie past. Wanneer je de waarneming verandert, verandert de wereld. Afspraak maken.

Bezieling in bedrijf

Yoga & Meditatie: Dit samen te doen verbindt je met je lichaam, jeZelf en de ander. Het geeft alleen maar zeer veel en grote voordelen die wetenschappelijk uitgebreid zijn onderzocht en zijn bevestigd. Het belangrijkste is dat dit samen doen het hart opent en jou en het bedrijf aansluiting geeft met de huidige transitie naar de nieuwe tijd.  Afspraak maken

Kringgesprek: Uitdagende situaties op de werkvloer zijn in het kring gesprek een instrument tot groei en geven handvaten tot verandering en transitie.

Coaching werknemer: Uitdagingen of hindernissen geven je de kans te groeien in bewustzijn en liefde. “Daar waar struikel ligt de schat”. Joseph Cambell. Oogmerk is in een of twee coachingsgesprekken inzicht te krijgen in eigen mogelijkheden, kwaliteiten, valkuilen en kansen in de huidige situatie, privé en op het werk.