Cirkels van Verbinding

Cirkels van Verbinding

De cirkel is oneindig. In het midden van de cirkel, in het hart ontmoet de hemel de aarde. De krachten van de natuur houden je gevangen in de aardse sfeer van de vier evolutionaire krachten en doen je in cirkels bewegen. In het hart van het wiel is de verbinding met de hemel die je inspireert en optilt naar een nieuwe dimensie.

In de cirkel zie je elkaar in de ogen en is je hart naar de ander gericht. De ogen en het hart liegen niet! In de cirkel is er geen speciale plaats. De cirkel nodigt uit tot gelijkwaardige communicatie in respect voor ieders authenticiteit.

Door cirkels van verbinding te vormen, door vanuit je hart te leven kom je tot een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Dit werkt aanstekelijk op anderen en je omgeving en maakt het bestaan grootser en mooier.

Een cirkel van verbinding begint met een plek binnen in jezelf waar het stil is en je je geworteld weet. Vanuit die plek en vanuit die plek alleen kun je in relatie zijn met jezelf, de ander en de wereld.

De Cirkel is een Universum gelijk

Een cirkel is het middelpunt (centrerend), de straal (expanderend) en de omtrek (omvattend) tegelijk en omvat de gehele schepping.

Licht
Vreugde
Vrede

wonen in jou