Skip to main content

Cirkels van Verbinding

Cirkels van Verbinding

De cirkel is een sfeer en oneindig. In het midden van de cirkel, in het hart, ontmoeten elkaar de hemel en de aarde. De krachten van de natuur zijn verbonden met de aarde en doen alles in cirkels bewegen. In het hart van het wiel is de verbinding met de hemel, die inspireert en alles optilt naar een hoger en meer verfijnd plan van aanpak.

In de cirkel zie je elkaar in de ogen en is je hart naar de ander gericht. De ogen en het hart liegen niet! In de cirkel is er geen speciale plaats. Zij nodigt uit tot gelijkwaardige en wederkerige communicatie in respect voor ieders authenticiteit.

Door cirkels van verbinding te vormen, door vanuit je hart te leven kom je tot een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Dit werkt aanstekelijk op anderen en je omgeving en maakt het bestaan grootser en mooier.

Een cirkel van verbinding begint met een plek binnen in jezelf waar het stil is en waarin je je geworteld weet. Vanuit die plek en vanuit die plek alleen kun je in relatie zijn met jezelf, de ander en de wereld.

De Cirkel is een Universum gelijk

Een cirkel is het middelpunt (centrerend), de straal (expanderend), de omtrek (omvattend) en de sfeer (bol)  tegelijk en omvat de gehele schepping.

Licht
Vreugde
Vrede

wonen in jou