Skip to main content

Ceremonie & Rituelen

line-transp-01

Ceremonie

Met een ceremonie vier je het leven. Je doet dat samen met je gezin, je familie, vrienden of collega’s en viert een speciale gebeurtenis met open hart en in communicatie met de zichtbare en de onzichtbare werelden. Een ceremonie is feestelijk, verbindend, gezellig en maakt het leven tot een heilig spel.

De vuur-ceremonie. Vuur stroomt omhoog en transformeert naar licht. Vuur en water maken het leven mogelijk. Met een vuur ritueel voedt je het vuur in jou en zeg je dank voor wat het bestaan je brengt.

In de despacho-ceremonie creëer je alleen of samen met anderen.  Het is een mandala of gebedsoffer met natuurlijke materialen, waaraan je je intentie en adem verbindt. Het is een vrolijk en kleurrijk ritueel dat je verbindt met de krachten van de natuur en met de aarde. Een despacho-ceremonie kun je doen om dank te zeggen, voor heling, voor het vragen van een zegening, voor de koop of verkoop van je huis en voor de lol. .

Elke belangrijke gebeurtenis in je leven vraagt om ceremonie omdat zij heilig is.

De vuur ceremonie

Elke creatie begint met een vonk.

Het vuur buiten symboliseert en voedt het vuur van binnen. Zaken die je niet langer dienen kun je aan het vuur geven. Zij worden dan in het vuur van buiten en in het vuur van binnen verteerd en getransformeerd naar licht, bewustzijn en liefde. Ook kun je een wens of visioen aan het vuur geven. Het vuur voedt je diepste wens of verlangen en geeft haar kracht en energie vanuit de onzichtbare wereld als inspiratie en creatieve manifestatie kracht. Afspraak maken

Despacho Ceremonie

De despacho ceremonie is een heilige en speelse uitwisseling van energie tussen de mens, de evolutionaire krachten, de aarde, de hemel en de kosmos. De despacho wordt wanneer zij klaar is, geofferd aan het vuur of aan het water of aan de aarde. Afspraak maken