Skip to main content

Boeken

line-transp-01

De huidige mens wordt overspoeld met informatie. Informatie brengt kennis, maar leert je niet dat ene waardoor je alles weet. Wijsheid is kennis die door het lichaam en door het hart is gegaan. Dan valt het kwartje en kom je tot een diep begrip. Wanneer je van dat ene leert en tot wijsheid komt, dan kom je in het juiste denken. Daarvoor was het denken verdraaid en leidt zij tot niets. De hier aangeboden e-boeken geven informatie en hopen je ook wat wijsheid te brengen.

Download free e-book

“Het Heilige Pad Van De Leider”

Dit boek is voor leiders die in gevoelsverbinding willen zijn met de bron. Leiders die hun innerlijke leiding en innerlijk kompas willen zuiveren om in een juist denken antwoord te geven vanuit het hart, dienstbaar te zijn aan het geheel en te bouwen aan een nieuwe wereld van licht, vreugde en vrede.

Download free e-book

“De terugkeer van het Licht”

Dit boek vertelt over de vier krachten van schepping: de verbindende, de vernieuwende, de zelf-overstijgende en de omvattende kracht. Door het onderscheid te zien tussen deze krachten en wie je werkelijk bent ontvouwt zich het volledige potentieel.