Skip to main content

Aspecten van Heling:

Voeding.  Wanneer je een betere wereld wenst voor de kinderen van je kinderen dan begint dat met een juiste en gezonde voeding. You are what you eat! Besef dat voeding niet alleen fysiek maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel is.

Beweging.  Door te bewegen, bewust ademen, meditatie en af en toe te vasten blijven de vloeistoffen in het lichaam in harmonie met elkaar stromen, worden de zintuigen gezuiverd, blijft het lichaam jong, gezond en vitaal en blijven de zintuigen  tot op hoge leeftijd in hun natuurlijke staat goed functioneren.

Meditatie In meditatie komt de activiteit van het denken tot rust tot op een zodanig niveau dat je de stille en vrede in jezelf ervaart en een liefde opwelt in je hart. Meditatie geeft energie, brengt verbetering in de fysieke en geestelijke gezondheid en verbetert het prestatievermogen. Je kunt je beter focussen, krijgt een groter zelfvertrouwen en ervaart een groter geluksgevoel.

Stop met Jezelf af te wijzen! De meest basale en collectieve verwonding in de westerse samenleving is de overtuiging dat je niet goed bent zoals je bent. Door jezelf te leren kennen ervaar je dat er licht, vreugde en vrede in je woont. Dankbaarheid voor wat er is en wat zich aandient inzet leven is hierin een belangrijke sleutel. Het maakt je beschikbaar en opent je voor je innerlijke natuur die er een van licht, vreugde en vrede is.

Zingeving en Inzicht. Daar waar je struikelt ligt de schat. In het leven krijgt ieder mens de uitdaging die hij of zij aan kan. Kijk goed naar wat er aan de hand is en wat er zich vlak voor je neus afspeelt. Doe dit vanuit je hart! Zingeving en inzicht ondersteunen acceptatie, integratie en heling van je ziekte of klacht. Door zin te geven aan je uitdagingen komt de uitdaging in je sfeer van invloed en wordt zij een kans tot groei in wijsheid, liefde en kracht.

Manifestatie van je Potentieel. Je bent hier om liefde te geven, niet om te ontvangen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je daden en voor het potentieel dat je in je draagt en dat je gegeven is. In manifestatie van je potentieel wordt het bestaan altijd grootser en mooier en ben je dienstbaar aan het geheel.