Skip to main content

Aspecten van Heling:

Voeding.  Wanneer je een betere wereld wenst dan begint dat met een juiste en gezonde voeding. Besef dat ook emotioneel, mentaal en spiritueel sprake van voeding is. Wanneer je wilt groeien in gevoeligheid zal ook je fysieke voeding lichter en zuiverder zijn. You are what you eat!

Ademen. Door bewust en verbonden ademen komen niet geïntegreerde emotioneler ladingen terug in het bewustzijn en kun je deze doorademen en integreren in je systeem. Je komt thuis je lichaam en in gevoelsgewaarzijn in het huidige moment.

Beweging.  Door te bewegen, bewust ademen, meditatie en af en toe te vasten blijven de vloeistoffen in het lichaam in harmonie met elkaar stromen, worden de zintuigen gezuiverd en blijft het lichaam jong, gezond en vitaal.  De zintuigen  blijven in hun natuurlijke staat tot op hoge leeftijd goed functioneren.

In Meditatie komt de activiteit van het denken tot rust. Meditatie geeft energie, brengt verbetering in de fysieke en geestelijke gezondheid en verbetert het prestatievermogen. Je kunt je beter focussen, krijgt een groter zelfvertrouwen en ervaart een groter geluksgevoel.

Stop met Jezelf af te wijzen! De meest basale en collectieve verwonding in de westerse samenleving is de overtuiging dat je niet goed bent zoals je bent. Kies voor liefde. Accepteer jezelf, vertrouw jezelf en hou van jezelf zoals je bent. Er woont  licht, vreugde en vrede in je.

Zingeving en Inzicht. Daar waar je struikelt ligt de schat. In het leven krijgt ieder mens de uitdaging die hij of zij aan kan. Kijk vanuit het hart  naar wat er aan de hand is en zich vlak voor je neus afspeelt. Door zin te geven aan wat er gebeurt komt de gebeurtenis of uitdaging in de sfeer van jouw macht en invloed en wordt zij een kans tot groei in wijsheid, liefde en kracht.

Manifestatie van je Potentieel. Je bent hier om liefde te brengen, niet om te ontvangen. Neem verantwoordelijkheid voor je daden en voor het potentieel dat je in je draagt. Ontwikkel jezelf! In manifestatie van je potentieel wordt het bestaan altijd grootser en mooier en ben je dienstbaar aan het geheel.