Skip to main content

Ontwikkel je Zelf

Het Bestaan heeft -Nu meer dan ooit- jouw diepste Wezen nodig

line-transp-01

[image_with_animation image_url=”25″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]
[image_with_animation image_url=”24″ alignment=”center” animation=”None” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

Kies voor zelfontwikkeling

Zelfontwikkeling is je geboorterecht. Door jeZelf te ontwikkelen groei je in gevoeligheid, in liefde en in bewustzijn. Je komt tot een andere waarneming en dat verandert de wereld. De meest moderne wetenschappen vertellen hoe het werkt. Eeuwenoude wijsheid tradities vertellen hoe je het doet.

Médard van Leeuwe begeleidt je graag in het aanboren van de eigen mogelijkheden en in het afstemmen van de levensloop op de bron, zodat je samen met anderen het volledige potentieel creëert en manifesteert. Niets is op dit moment belangrijker dan dat jij vanuit je oorspronkelijke authenticiteit deelgenoot bent van de wereld, de natuur en de schepping. Besef dat je van groot belangrijk bent voor het groter geheel. Wanneer jij dit niet doet, wie doet het dan wel?

Oude Wijsheid & Moderne Wetenschap

Zelfontwikkeling verandert de waarneming en ‘wanneer de waarneming verandert dan verandert de wereld’, is het nieuw wetenschappelijk paradigma. Het is aan jou en mij de harmonie in de wereld en in de natuur op aarde te herstellen. Door zelfontwikkeling kun je samen met anderen de evolutionaire dynamiek optillen naar een hoger plan en iets laten gebeuren dat veel groter is dan jezelf.

Wanneer jij jezelf niet ontwikkelt en niet tot zelfkennis komt, wie doet het dan wel? Als westerse mens heb je de kwaliteit van leven, de instrumenten en wegen tot je beschikking om jezelf te ontwikkelen. Met alles wat je gegeven is, komt ook een zekere verantwoording naar het leven zelf, naar je naasten, de mensheid, de natuur en de aarde. Het is aan jou om in gevoelsverbinding met de bron, samen met anderen, een nieuwe mens en een nieuwe wereld te creëren.

De oplossing van de huidige uitdagingen wereldwijd is niet gelegen in huidige of nog te ontwikkelen technologie, maar in jouw bereidheid wezenlijk te veranderen.

Training

De hier aangeboden training faciliteert Zelfontwikkeling. Zij brengt de meest recente en moderne wetenschappelijke inzichten samen met eeuwenoude wijsheden in de directe ervaring, hetgeen haar tot een modern sjamanistisch transformatie- en inwijdingspad maakt. Training 

Voor mensen uit het bedrijfsleven is een passend trainingstraject ontwikkeld die je in gevoelsverbinding brengt met de bron en een waarneming van de primaire wereld bewerkstelligt.  “Bedrijfstraining”.

Coaching

Coaching brengt groei en ontwikkeling van potentieel. Je wordt gevoeliger, verfijnt de waarneming en krijgt inzicht en overzicht. In vrijheid ga je vanuit visie verbindingen aan en vindt nieuw evenwicht. Afspraak maken

Heling

Heling is een reis die gericht is op het brengen van licht, welzijn, meer gezondheid, vruchtbaarheid en geluk. Heling gaat vaak -maar niet altijd- samen met genezing. Afspraak maken

Médard

Zijn natuurlijke wijsheid, levenservaring en verbinding met zijn diepere wezen maken dat je als vanzelf thuiskomt in jeZelf en dat alles op de juiste plek valt. Kennismaken

Lezingen

Médard geeft regelmatig lezingen. De lezingen zijn ervaringsgericht, geven energie, maken je blij en je wordt er hopelijk wijzer van. Lezing

Het pad van bewustwording

Posted by Shift into happiness on Monday, February 12, 2018

Download free e-book: “de terugkeer van het Licht”

Dit boek vertelt over de vier evolutionaire krachten: de verbindende, de vernieuwende, de zelf-overstijgende en de omvattende kracht.  Deze evolutionaire dynamiek beïnvloedt jouw ontwikkeling en potentieel en dat van alle samenlevingen en mensen diepgaand en verregaand. Door deze krachten te leren kennen kom je tot het onderscheid tussen de oneindige natuur en wie je werkelijk bent en verwerf je meesterschap over deze krachten en kun je hen richten op een nieuwe mens en een nieuwe aarde.