Welkom

in een nieuwe wereld

line-transp-01

Kies voor liefde.

Bewustzijn en Liefde is je ware natuurlijke aard. Médard van Leeuwe inspireert je graag in je groei in liefde en bewustzijn, in het voeden van de ziel en in het manifesteren van het volledig potentieel. Niets is mooier en belangrijker dan dat jij vanuit je oorspronkelijke kracht deelgenoot bent van de natuur, de schepping en je kwaliteiten en talenten deelt in deze mooie, intense en drukke wereld. Geluk is je geboorterecht en wanneer jij bent, wie je aan het worden bent, zal het Bestaan grootser en mooier zijn.

Training “Een Nieuwe Mens”

Wanneer je verantwoordelijkheid wil nemen, deelgenoot wil zijn en een bijdrage wil leveren aan de wereldwijde transitie die aan de gang is en in evolutionair perspectief nodig is, dan wordt je uitgenodigd je eigen mogelijkheden aan te boren en je levensloop hierop af te stemmen. Pas wanneer mensen en bedrijven dit individueel doen  kan de transitie collectief en wereldwijd voltrekken en het volledig potentieel zich manifesteren.

Zelfontwikkeling wordt in deze training aangeboden middels twee opeenvolgende trajecten, die de meest oude wijsheid tradities verbinden met het modern westers  denken en haar verworvenheden. Het eerste traject is gericht op het aanboren van de eigen mogelijkheden. Het tweede traject sluit daarop aan en is gericht op het afstemmen van de levensloop met dit individueel potentieel. Samen met anderen en in samenwerking met de krachten van de natuur open je de herinnering aan wie je werkelijk bent en kom je in gevoelsverbinding met de bron. Je zet de evolutionaire dynamiek vrij en tegelijkertijd opent zich in jou een ruimte die onnoembaar is en ervaar je je diepste wezen het “Ware Zelf'”. Training een nieuwe mens

De meest moderne wetenschappen vertellen hoe het werkt, de oude tradities vertellen hoe je het doet!

Ook voor mensen uit het bedrijfsleven is een trainingstraject ontwikkeld die je in gevoelsverbinding brengt met de bron en waarneming van de primaire wereld bewerkstelligt. In deze training verfijn je het verstand, het intellect gaat de misleiding van het ego doorzien en je komt tot waarneming van de primaire wereld van levende energie. Wanneer de waarneming verandert, dan verandert de wereld. “In gevoelsverbinding met de bron”.

Coaching of consult “Een nieuwe Mens”

Coaching brengt groei en ontwikkeling van potentieel. Je wordt gevoeliger, verfijnt de waarneming en krijgt inzicht en overzicht. In vrijheid ga je vanuit visie verbindingen aan en je brengt nieuw evenwicht. Afspraak maken

Heling

Heling gaat altijd door het Hart. Zij is een reis die gericht is op het brengen van licht, welzijn, meer gezondheid, vruchtbaarheid en geluk. Heling gaat vaak -maar niet altijd- samen met genezing. Afspraak maken

Médard

Zijn natuurlijke wijsheid, levenservaring en  krachtige verbinding met het hart en de ziel maken dat je als vanzelf thuiskomt in jeZelf en dat alles op de juiste plek valt. Kennismaken

Lezingen

De lezingen die Médard geeft zijn levendig en brengen een verrassend perspectief. Zij zijn ervaringsgericht, geven energie, maken je blij en je wordt er wijzer van. Lezing

Het pad van bewustwording

Posted by Shift into happiness on Monday, February 12, 2018

Download free e-book: “de terugkeer van het Licht”

Dit boek vertelt over de vier krachten van schepping: de verbindende, de vernieuwende, de zelf-overstijgende en de omvattende kracht. In hun  evolutionaire dynamiek beïnvloeden deze krachten diepgaand jouw ontwikkeling en potentieel. Door aan hen voorbij te gaan kom je thuis in jeZelf en ontvouwt zich je volledige potentieel, een nieuwe mens en een nieuwe aarde.